Výroba a suroviny

Adatvédelmi szabályzat

Ez a weboldal sütiket használ a böngészési élmény javítása érdekében. Ezek közül a megfelelő kategóriába sorolt sütiket azért tárolja az Ön böngészője, mert ezek elengedhetetlenek a weboldal alapvető funkcióinak működéséhez. Nem használunk harmadik féltől származó sütiket, amelyek befolyásolhatják az Ön böngészési élményét.

Sütik és az adatvédelmi szabályzat.

Minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtettünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ön biztonságban érezze magát, amikor weboldalunkon böngészik.

Üzemeltető

A személyes adatok védelméről szóló, módosított 18/2018. számú törvény (a továbbiakban: törvény) 5. §-ának o) pontja értelmében a személyes adatok kezelője a GROTTO a.s., azonosítószám: 35 719 184, székhelye: Dunajská 25, 811 08 Pozsony (a továbbiakban: üzemeltető).

Az üzemeltető elérhetőségei:

Cím: Dunajská 25. 811 08 Pozsony

E-mail: grotto@grotto.sk

Személyes adatgyűjtés típusa és célja:

Megkeresések - üzleti megkeresések, személyzeti megkeresések, egyéb együttműködésre irányuló megkeresések és kérdések

 • Kereszt- és vezetéknév
 • Telefonos elérhetőség / telefon, mobil szám
 • E-mail
 • Ajánlatkérés helye (az üzleti régió azonosítása érdekében)

Adattovábbítás harmadik országokba

Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba (az EU-n kívülre) vagy nemzetközi szervezetnek.

A személyes adatok biztonsága

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében minden megfelelő technikai, biztonsági és szervezési intézkedést megtettünk az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek és előírásainak megfelelően. Minden elektronikus formában tárolt személyes adatát biztonságos adatkiszolgálókon tároljuk.

A személyes adatok tárolása

A személyes adatokat a közöttünk fennálló szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a szerződéses kapcsolatból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig tároljuk. A törvényi szabályozásból eredő valamennyi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kell megőriznünk, függetlenül az Ön által adott hozzájárulástól. Adó- és számviteli dokumentumok esetében ez az időtartam 10 év. Marketingtevékenységek vagy egyéb olyan tevékenységek esetében, amelyekhez Ön hozzájárulását adta, az Ön adatait egy évig őrizzük meg.

Az Ön jogai

Az adatvédelemmel kapcsolatban számos joggal rendelkezik, amelyeket gyakorolhat:

 • A személyes adatok kiegészítéséhez vagy helyesbítéséhez való jog
 • Az adatokhoz való hozzáférés joga
 • A személyes adatok törléséhez való jog
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Tiltakozáshoz való jog
 • Panaszhoz való jog

A kiegészítéshez és a helyesbítéshez való jog

Ha adatai helytelenek, közvetlenül a grotto@grotto.sk címen léphet kapcsolatba velünk, és kérheti, hogy javítsuk és egészítsük ki azokat.

Adatokhoz való hozzáférés joga

Önnek joga van hozzáférni az Önre vonatkozó, általunk feldolgozott adatokhoz, és áttekintést kérni arról, hogy milyen célból dolgoztuk fel azokat, kinek adjuk át, és mennyi ideig tároljuk azokat, az alábbi e-mail címen: grotto@grotto.sk.

A személyes adatok törléséhez való jog

Ön jogosult kérni az általunk kezelt személyes adatainak törlését, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek, és ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyek megőrzésére törvény kötelez minket ( pl.: számviteli dokumentumok).

 • A személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték és feldolgozták.
 • Ön visszavonja a hozzájárulását, amely alapján a személyes adatokat feldolgozták, és a személyes adatok feldolgozásának nincs más jogalapja.
 • A személyes adatok feldolgozása jogellenesen történt.
 • A törlés oka a törvényből, külön jogszabályból vagy nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség teljesítése.
 • 16 év alatti személy személyes adataira vonatkozik.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk személyes adatai feldolgozásának korlátozását abban az esetben, ha:

 • Ön kifogásolja a személyes adatok pontosságát mindaddig, amíg a személyes adatok pontosságát nem ellenőrzik.
 • Az Ön személyes adatainak feldolgozása jogellenes.
 • Az Ön személyes adataira már nincs szükségünk az adatkezelés céljára, de Önnek szüksége van rájuk jogi követeléseinek érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.
 • Ön az előző pontnak megfelelően tiltakozik személyes adatainak feldolgozása ellen.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása során megsértették az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat.

Az elérhetőségek itt találhatók: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.